Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 23.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90