Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 25.5 A00, A01, D01, D90

TTNV >=17

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90
Ghi chú
TTNV >=17