Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 24.25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90