Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 17 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01