Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 16 A00, A01, C15, D01

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C15, D01