Thứ bảy, 13/7/2024
DFA

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 15 A00, A01, D01

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01