Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh

Kiểm toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340302 15.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340302
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01