Thứ tư, 29/6/2022
Trường Sĩ Quan Phòng Hóa

Ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860229|22A01 15 A01

Nam - phía Nam - A01

Mã ngành
7860229|22A01
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Nam - phía Nam - A01