Thứ bảy, 2/12/2023
Trường Sĩ Quan Phòng Hóa

Ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học (Thí sinh Nam miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860229|22A01 22.55 A01

Mã ngành
7860229|22A01
Điểm chuẩn
22.55
Tổ hợp môn
A01