Chủ nhật, 21/4/2024
Trường Sĩ Quan Phòng Hóa

Ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860229|21A01 20.95 A01

Mã ngành
7860229|21A01
Điểm chuẩn
20.95
Tổ hợp môn
A01