Chủ nhật, 3/7/2022
Trường Sĩ Quan Phòng Hóa

Ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học (Thí sinh Nam miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860229|21A01 23.65 A01

Mã ngành
7860229|21A01
Điểm chuẩn
23.65
Tổ hợp môn
A01