Thứ bảy, 13/7/2024
Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền

Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh (Nam - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860228|22A01 23.2 A01

Mã ngành
7860228|22A01
Điểm chuẩn
23.2
Tổ hợp môn
A01