Thứ năm, 23/3/2023
Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền

Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh (Nam - Miền Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860228|22A00 21.4 A00

Mã ngành
7860228|22A00
Điểm chuẩn
21.4
Tổ hợp môn
A00