Thứ bảy, 25/9/2021
Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền

Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860228|21A01 18.65 A01

Nam - phía Bắc - A01

Mã ngành
7860228|21A01
Điểm chuẩn
18.65
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Nam - phía Bắc - A01