Thứ hai, 22/4/2024
Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền

Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860228|21A01 16.25 A01

Mã ngành
7860228|21A01
Điểm chuẩn
16.25
Tổ hợp môn
A01