Thứ sáu, 1/7/2022
Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền

Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860228|21A01 24.1 A01

Thí sinh nam miền Bắc, Thí sinh mức 24.1 - điểm môn Toán >=8.6

Mã ngành
7860228|21A01
Điểm chuẩn
24.1
Tổ hợp môn
A01
Ghi chú
Thí sinh nam miền Bắc, Thí sinh mức 24.1 - điểm môn Toán >=8.6