Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Trưng Vương

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15 A00

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00