Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Trưng Vương

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 13.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
13.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01