Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Lạc Hồng

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15.45 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15.45
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01