Thứ ba, 25/1/2022
Đại học Luật Hà Nội

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 27.25 D01, D02, D03, D05, D06

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
27.25
Tổ hợp môn
D01, D02, D03, D05, D06