Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Luật Hà Nội

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 29.5 C00

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
29.5
Tổ hợp môn
C00