Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Luật Hà Nội

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 25.5 A00, A01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01