Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Luật Hà Nội

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 26.9 A01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
26.9
Tổ hợp môn
A01