Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 26.85 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
26.85
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07