Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Kinh tế quốc dân

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 27.3 A01, D01, D07

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
27.3
Tổ hợp môn
A01, D01, D07