Thứ hai, 2/10/2023
Đại học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15.5 A00, A01, C04, D01

Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01
Ghi chú
Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)