Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Hòa Bình

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15 A00

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00