Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Hòa Bình

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96