Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Hòa Bình

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15.5 A00, C00, D01, D78

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D78