Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 16.5 A08, C00, C14, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A08, C00, C14, D01