Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 26 A00, C00, C14, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, C00, C14, D01