Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 25 A00, C00, C14, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, C00, C14, D01