Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 20.95 A00, A01, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
20.95
Tổ hợp môn
A00, A01, D01