Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Đại Nam

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15 A08, A09, C00, C20

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A08, A09, C00, C20