Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15 A01, C00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, C00, D01