Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Tài Chính Kế Toán

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 14 A00, C00, C15, D01

Cơ sở tại Quảng Ngãi

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, C00, C15, D01
Ghi chú
Cơ sở tại Quảng Ngãi