Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15 A00, C15

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, C15