Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 14 A00, C00, C15, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, C00, C15, D01