Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 25.5 A00, A01, D01, D96

TTNV >=5

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96
Ghi chú
TTNV >=5