Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 25 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96