Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Văn Lang

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 16 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01