Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 22.25 A00, A01, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01