Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 21.5 A00, A01, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01