Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Vinh

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 17 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01