Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Nam Cần Thơ

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 21 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15