Thứ tư, 29/5/2024
Đại học Nam Cần Thơ

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 15 C00

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00