Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 16 A00, C00, D01, D14

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D14