Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 18 A00, C00, C01, D14

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, C00, C01, D14