Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Luật - Đại học Huế

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 18.5 A00, C00, C20, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, C00, C20, D01