Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Yersin Đà Lạt

Luật kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380107 18 A00, C00, C20, D01

Mã ngành
7380107
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, C00, C20, D01