Thứ bảy, 22/6/2024
Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ - ĐH Huế

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 16.5 A00, A01, D01

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01