Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Quy Nhơn

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 15 A00, A01, D07

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D07