Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Quy Nhơn

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 15 A00, A01, D07, K01

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, K01