Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 20.25 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01