Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 17.5 A01, C01, D07

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A01, C01, D07