Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 18 A00, A01, C01

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C01