Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Hồng Đức

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 15 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00