Thứ bảy, 15/6/2024
Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 15 A00, A01, D01

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01