Thứ sáu, 24/3/2023
Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 16 A00, A01, A10, D07

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, A10, D07