Thứ năm, 30/6/2022
Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Kỹ thuật điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520201 14 A01, A10, D07

Mã ngành
7520201
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A01, A10, D07