Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công Nghệ Đông Á

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 21 A00, A01, A02, D07

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D07