Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 25.7 A00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
A00