Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 26.05 A00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
26.05
Tổ hợp môn
A00