Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 24.35 B00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
24.35
Tổ hợp môn
B00