Chủ nhật, 2/4/2023
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 24.4 A00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A00