Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 24.95 A00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
24.95
Tổ hợp môn
A00