Thứ sáu, 29/9/2023
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 22.7 A00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
22.7
Tổ hợp môn
A00