Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Hòa Bình

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 21.7 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
21.7
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08