Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 16 A00, A02, B00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A02, B00