Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Trà Vinh

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 A00, B00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, B00