Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Trà Vinh

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 23 A00, B00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, B00