Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 23.7 B00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
23.7
Tổ hợp môn
B00