Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 24.7 A00, B00, D07

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
A00, B00, D07