Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 25 B00

HO>=7.25; TTNV <=11

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
HO>=7.25; TTNV <=11