Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 21 A00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00