Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Y Dược TP HCM

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 26.25 A00, B00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
A00, B00