Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Y Dược TP HCM

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 25.5 A00, B00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, B00