Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Văn Lang

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 20 A00, B00, D07

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, B00, D07