Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Y Khoa Vinh

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 21 A00, B00

Đã tính điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, B00
Ghi chú
Đã tính điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực