Thứ năm, 8/12/2022
Đại học Y Khoa Vinh

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 23.5 A00, B00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, B00