Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Y Khoa Vinh

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 24 A00, B00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, B00