Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Y Khoa Vinh

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 22.5 A00, B00

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, B00