Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 25.2 A00, B00, D07

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
A00, B00, D07