Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 24.85 A00, B00, D07

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
24.85
Tổ hợp môn
A00, B00, D07