Thứ sáu, 29/9/2023
Đại học Yersin Đà Lạt

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 21 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07