Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Võ Trường Toản

Dược học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720201 15.5 A00, B00, C02, D07

Mã ngành
7720201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D07