Thứ bảy, 20/4/2024
Học viện An Ninh Nhân Dân

An toàn thông tin (Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202|02A01 21.28 A01

Mã ngành
7480202|02A01
Điểm chuẩn
21.28
Tổ hợp môn
A01