Thứ ba, 28/9/2021
Học viện An Ninh Nhân Dân

An toàn thông tin (Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202|02A01 23.65 A01

Mã ngành
7480202|02A01
Điểm chuẩn
23.65
Tổ hợp môn
A01