Thứ bảy, 10/6/2023
Học viện An Ninh Nhân Dân

An toàn thông tin (Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202|02A00 24.64 A00

Mã ngành
7480202|02A00
Điểm chuẩn
24.64
Tổ hợp môn
A00