Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện An Ninh Nhân Dân

An toàn thông tin (Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202|02A00 27.45 A00

Mã ngành
7480202|02A00
Điểm chuẩn
27.45
Tổ hợp môn
A00