Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện An Ninh Nhân Dân

An toàn thông tin (Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202|01A01 23.46 A01

Mã ngành
7480202|01A01
Điểm chuẩn
23.46
Tổ hợp môn
A01