Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện An Ninh Nhân Dân

An toàn thông tin (Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480202|01A01 24.75 A01

Mã ngành
7480202|01A01
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A01